Кам'янське, Комунальний заклад "Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу № 41 "ПОСМІШКА" Кам'янської міської ради

   


Річний звіт

Звіт директора ЗДО №41 «Посмішка» Стратій Л.О.

 на підсумковій педраді 28.05.2020

 

 

«Про виконання річних завдань діяльності педколективу за 2019-2020 навчальний рік»

 

 

Заклад працює з 1975 року.    Функціонує 9 вікових груп:    

•        Групи раннього віку  - 2

•        4-й рік життя                – 2

•        5-й рік життя                – 2

•        6-й рік життя                – 3

        

         Склад педагогічного колективу:директор – 1, вихователь- методист, 16 вихователів, 1 інструктор з фізичної культур, 1 практичний психолог, 1 соціальний педагог, 1 вчитель-логопед, 2 музичних керівника.

         Свою діяльність у 2019 –2020  н. р.  заклад дошкільної освіти здійснював  відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Концепції «Нова українська школа», Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція), наказів департаменту з гуманітарних питань Кам’янської міської ради.

 Зміст дошкільної освіти визначався освітньою програмою «Я у Світі», «Українське дошкілля»

Освітній процес ЗДО № 41 "Посмішка"  був спрямований  на вирішення  наступних пріоритетних напрямів роботи:

 

1. Забезпечення соціально-значущих результатів під час особистісно-орієнтованого освітнього процесу, формування в дітей життєвих компетентностей, базових якостей особистості в різних видах діяльності, які відповідають можливостям дітей раннього та дошкільного віку, сприяти формуванню в дітей моделей поведінки, орієнтованих на сталий стиль життя.

 

2. Формування інноваційного стилю мислення педагогів як життєвої потреби та професійної необхідності, розвиток  партнерської взаємодії учасників освітнього процесу на принципах відкритості, взаємовигоди, добровільності, унормованості, усвідомлення своєї відповідальності за результати праці.

 

3. Сприяння розширенню форм та видів співпраці з родинами, прозорості               та відкритості роботи закладу через засоби медіоактивності.

 

4. Виховання  дітей в дусі патріотизму, глибокого розуміння історії свого     народу, поваги та любові до державної мови, любові до рідного краю, шанобливого ставлення до родини через усі види діяльності.

          Одним із принципів побудови освітнього процесу в ЗДО № 41 "Посмішка" було  створення умов для повної реалізації здібностей, всебічного розвитку кожної дитини відповідно до її  задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб.  Зусилля педагогічного колективу у 2019 – 2020 навчальному році були спрямовані на удосконалення організації  фізкультурно – оздоровчої, корекційно – розвивальної, медико – профілактичної роботи  в закладі.

         Слід зазначити, що працюючи на 5 етапі обласної науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації громадянського суспільства та виконуючи ключові завдання річного плану роботи педагоги приймали участь у Всеукраїнських, обласних і міських методичних заходах, у громадському обговоренні яке було організовано Відділом освіти департаменту з гуманітарних питань міської ради та місцевим осередком ВГО «Асоціація працівників дошкільної освіти у Дніпропетровській області та надали пропозиції до проекту критеріїв для оцінювання управлінського та освітнього процесів у ЗДО, також до до проекту Закону України «Про дошкільну освіту». Прийняли участь у міжнародному дослідженні з питань якості дошкільних послуг, яке проводилось за сприяння Міністерства освіти і науки України та Представництва Дитячого фонду ООН(ЮНІСЕФ) в Україні, У Всеукраїнському дослідженні визначення рівня покриття Інтернетом (лист МОіН України від 11.12.2019 р. №1/9-753).

         Враховуючи еколого-народознавчий напрям діяльності роботи закладу для реалізації поставлених річним планом роботи завдань проведено ряд методичних заходів, до яких творчо та ініціативно підійшли педагоги.

         Протягом 2019 – 2020 навчального року проведено 4 педагогічні наради:

         - «Вітер змін. Завдання  педагогічного колективу на 2019 – 2020 н.р.»

(30.08.2019)

         - «Забезпечення  наступності в роботі дошкільної та початкової ланок освіти в умовах реалізації Концепції  «Нова українська школа» (25.11.2019)

         - «Зростання професійної майстерності –результат творчості педагога» (25.02.2020)

         - «Актуальні питання завершення 2019 – 2020 навчального року» (28.05.2020)

Семінари-практикуми:

  • «Навчальний майданчик професійного зростання» (жовтень 2019)
  • «Організація освітнього процесу в ЗДО за інтегрованою особистісно-орієнтованою технологією»

 

         Щомісяця педагогам надавались консультації, щосереди проводились педагогічні години, тренінги, засідання творчої групи.

Відповідно до Концепції Нової української школи – самоосвіта є основною формою підвищення професійної майстерності педагогів закладу. Педагогічний протест пройшли всі педагоги. Методичні розробки педагогів представлені на освітньому порталі «На урок».

         Проведено день відкритих дверей «Посмішка запрошує» (жовтень 2019), 4 екскурсії для дітей та батьків до Дитячого екологічного центру (вересень-жовтень 2019).

         Педагоги прийняли участь у загальноміському заході «Чарівна Бджілка», організували та провели святкове привітання вихованців ЗДО №41 «Посмішка» з нагоди ювілею ДЕЦ.

         Згідно договору з КЗ ДАНО ДОДА курси підвищення кваліфікації пройшли: Харченко Н.В., вихователь (грудень 2019), Олонець Т.О., вихователь (січень 2020), Варнавська Г.Ю., музичний керівник (лютий 2020).

 Педагоги-початківці: Заверуха А.В., Харченко Н.В., Олонець Т.О. для успішного процесу роботи та адаптації прийняли участь у засіданні міської асоціації «Нове коло – молоді спеціалісти».

         Згідно графіку атестації 2020 року атестовано у черговому циклі вихователя Малецьку Ю.Б. на відповідність займаній посаді.

         Проведено батьківські збори: загальні:«З дому нас веде стежка у садочок «Посмішка».Теоретичні аспекти взаємодії закладу дошкільної освіти  з родинами вихованців» (вересень 2019). У травні місяці 2020 року загальні батьківські збори не проводились у зв’язку з карантином.

         Забезпечення психологічного супроводу проводилось практичним психологом Орловською Л.І., соціальним педагогом Сироп’ятовою С.О. через діагностику адаптації дітей раннього віку до ЗДО (вересень 2019), через діагностику професійної компетентності педагогів (вересень 2019).

Проводилась: діагностика психічного розвитку дітей середніх і старших груп (жовтень-листопад), анкетування батьків «Психологічна атмосфера в родині» (жовтень-листопад); діагностика емоційно-вольової сфери дітей старших груп (методика Гуткіна С.А. «Будиночок», Немов Н.В. «Обери обличчя») (листопад); дослідження «Готовність педагогів та батьків до партнерскої взаємодії» (вересень-листопад); спостереження за дітьми середніх та старших груп на заняттях та в індивідуальних видах діяльності з метою виявлення дітей «групи ризику» (вересень-лютий).

 

         Організація освітньо-виховного процесу в закладі здійснювалася за освітніми лініями, що  забезпечило   належний рівень соціально-особистісного розвитку дітей дошкільного віку в структурі неперервної освіти та адаптацію дитини до нового соціального статусу школяра.      

         Спеціально організована діяльність у дошкільному закладі спрямована  на досягнення позитивних результатів кожною дитиною. Процес пізнання продовжувався у повсякденному бутті, у бесідах,  спостереженнях, іграх та інших формах роботи. До розкладу  занять періодично вносилися необхідні корективи.  Освітньо-виховна робота з вихованцями проводилася на діагностичній основі. Про результативність освітньо-виховної роботи свідчать такі показники діагностичних спостережень:

-  сформованість у дошкільників світогляду, пізнавальної самостійності, комунікативних умінь;

-  уміння регулювати свою поведінку;

- сформованість навичок навчальної діяльності.

 Характер взаємодії дорослих і дітей ґрунтувався на принципах гуманної педагогіки та особистісно-орієнтованої освіти. Оптимальна організація життєвого простору в закладі   сприяла  реалізації не лише освітньо- виховних, а й корекційно - відновлювальних та реабілітаційних завдань.

         Вагомого місця в  контексті формування  практичних навичок вихованців закладу набуло проведення  занять  з екологічного виховання спеціалістом Дитячого екологічного центру Земсковою Л.О., яка проводила цікаві екскурсії для дітей закладу та їх батьків до музею ДЕЦ, практикувала введення в роботу з дітьми  нетрадиційних  технік  виготовлення виробів  з різного  матеріалу та відповідним  знаряддям.

         Важливе місце в роботі з педкадрами протягом 2019-2020 навчального року щодо реалізації річних завдань вихователем-методистом Якушиною О.Р. відводилось науково-методичному забезпеченню майстерності педагогів,встановленню партнерських стосунків між учасниками освітнього процесу, організації навчання, наближеного до життя, реалізації творчого підходу до організації і проведення атестації, розроблення методичних рекомендацій, пам’яток, алгоритмів з основних аспектів педагогічної роботи.    Впроваджується та використовується в практиці роботи сторітелінг –інтерактивний метод роботи з дітьми («Навчаємо дітей розповідати.Нові підходи.») Наталії Гавриш, методика Олени Аксьонової «Школа розумного руху», таблиці Шульте для логіко-математичного розвитку, мнемотехніка Генадія Чепурного,

 

   Педагоги закладу освіти №41 «Посмішка» плідно співпрацюють з колегами через створену в мережі Інтернет групу «Щасливе дошкілля»

 

 

         Аналізуючи педагогічну роботу ЗДО №41 «Посмішка» в період карантину слід зазначити, що педагоги досить швидко зорієнтувалися і розробили систему дистанційної освітньо-виховної роботи з дітьми. Батькам вихованців надавались індивідуальні консультації, рекомендації, поради та інше.

         Вихователі Школьна Г.Г., Назарова Т.О., Тенета А.Є, Малецька Ю.Б., Харченко Н.В., Чеверда І.В., Кас’яненко Н.М.,  та музичний керівник Мелашкіна О.В., організовували спеціальну діяльність через Вайбер та Фейсбук.

         Інструктор з фізичної культури, практичний психолог спілкувалися з дітьми та батьками через Вайбер.

         Методичний супровід особистого професійного зростання педагогів в умовах карантину проводився директором ЗДО Стратій Л.О. та вихователем-методистом Якушиною О.Р. через  створену групу у Вабйері.

         Кожен педагог на період карантину склав щоденний індивідуальний план роботи та план дистанційної роботи з дітьми своєї групи. Педагоги закладу прийняли участь у «Всеукраінському антикризовому онлайн-марафоні». За період карантину кожен педагог підвищував рівень професійної компетентності онлайн через перегляд щоденних вебінарів MCFR, Всеосвіта, Суто, Дія, Основа та інші.

Використовували платформу «Microsoft Teams” у проведенні управлінсько-методичних сесій для керівників ЗДО, онлайн-семінарів від Тренінгового центру «Сертифіковані українські освітні технології освіти», «Методичного конструктора» для вихователі і вихователів-методистів, «Психологічної студії».  Загальна кількість отриманих педагогами сертифікатів за  період карантину – 240. Вихователями виготовлено 50 дидактичних ігор з пізнавального розвитку, розроблено 10 конспектів підсумкової спеціально-організованої діяльності. Музичним керівником через Вайбер розучено здітьми 3 пісні, інстркуктором з фізкультури – 3 веселі руханки, комплекс гімнастики з подушкою, вчителем-логопедом 4 гри на розвиток артикуляції та інше.

         Стосовно підготовки до шкільного навчання слід зазначити, з 56 вихованців старших груп – 32 дитини ідуть до школи. Згідно результатів дистанційного опитування батьків - діти допитливі, вмотивовані до шкільного навчання. Сприймання, увага, уява, пам’ять, мислення розвинуті, здобувачі освіти мають певний сенсорно-перцептивний досвід, елементарна цілісна картина світу є для них життєвим орієнтиром.

Аналіз роботи ЗДО №41 «Посмішка»  за 2019-2020 навчальний рік показав, що для реалізації   поставлених завдань були  об´єднані зусилля педагогічного колективу та адміністрації. Вдало  підібрані форми методичної роботи з кадрами позитивно вплинули на організацію життєдіяльності   та рівень  досягнень дітей.

Роботу педагогічного колективу за минулий навчальний рік оцінено як задовільну.

Водночас  є проблеми, які надзвичайно актуальні на сучасному етапі освітньої діяльності, а тому потребують вирішення у новому навчальному році:

  • спрямування діяльності педколективу на осучаснення змісту й методів освітньої діяльності, адаптування педагогічного процесу до вимог інформаційного освітнього простору, виробленню нових підходів до підвищення кваліфікації педагогів,

 

  • удосконалення роботи з адаптації дітей в умовах сучасного соціуму ;

 

  • поліпшення умов експлуатації та утримання будівлі закладу, забезпечення розумного пристосування та універсального дизайну.